Странджа

Актуално:

В съпътстващата програма на фолкролния фестивал "Странджа пее", който ще се проведе на 19, 20 и 21 юни в с. Граматиково се включва и дирекцията на ПП „Странджа”. Пред участниците във фестивала и гостите му ще бъдат представени 3 пешеходни маршрута с водачи-интерпретатори.
Днес Регионалната дирекция по горите – Бургас и дирекцията на ПП „Странджа” откриха инициативата на Изпълнителна агенция по горите и Министерството на земеделието и храните "Горски инспектор за един ден".

Инж. Димо Димов е новият директор на дирекцията на ДПП „Странджа”. Той беше представен днес в дирекцията от началника на правният отдел на Изпълнителната агенция по горите Тодор Богомилов.

Полезни връзки

Министерство на земеделието и храните - http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx

Изпълнителна агенция по горите - www.iag.bg

Министерство на околната среда и водите - www.moew.government.bg

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас - www.riosvbs.eu

Община Малко Търново - www.malkotarnovo.org

Община Царево - www.tzarevo.net

Община Приморско - www.primorskobg.com

Коалиция "За да остане природа в България" -  www.forthenature.org 

Българска фондация "Биоразнообразие" - www.bbf.biodiversity.bg

WWF - Световен фонд за дива природа - www.panda.org/bg

Фондация "ЕкоОбщност" - eko.pseu.org

Корпус на мира - www.peacecorps.gov

Граждански портал за околната среда в България - http://bluelink.net

Природозащитен център "Пода" - http://www.bspb-poda.de


ДПП Странджа работи по проект "Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията Природен парк Странджа", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г."Околна среда 2007 – 2013 г.

English Българкси