Странджа

Актуално:

В съпътстващата програма на фолкролния фестивал "Странджа пее", който ще се проведе на 19, 20 и 21 юни в с. Граматиково се включва и дирекцията на ПП „Странджа”. Пред участниците във фестивала и гостите му ще бъдат представени 3 пешеходни маршрута с водачи-интерпретатори.

 

Новини

В съпътстващата програма на фолкролния фестивал "Странджа пее", който ще се проведе на 19, 20 и 21 юни в с. Граматиково се включва и дирекцията на ПП „Странджа”. Пред участниците във фестивала и гостите му ще бъдат представени 3 пешеходни маршрута с водачи-интерпретатори.
Днес Регионалната дирекция по горите – Бургас и дирекцията на ПП „Странджа” откриха инициативата на Изпълнителна агенция по горите и Министерството на земеделието и храните "Горски инспектор за един ден".

Инж. Димо Димов е новият директор на дирекцията на ДПП „Странджа”. Той беше представен днес в дирекцията от началника на правният отдел на Изпълнителната агенция по горите Тодор Богомилов.

В края на седмицата дирекцията на ПП „Странджа” заедно с журналисти и природолюбители откри още един интерпретативен маршрут. Той носи името „Птици“ и тръгва от село Синеморец.
Най-големият в страната Природен парк -  „Странджа” може да бъде прекосен за един ден от край до край. И то само за 13 часа. Това доказаха трима ултрамаратонци тази седмица. На 28 май точно в 5 часа беше даден старт на първия в 20-годишната история на ПП „Странджа” ултрамаратон, който стартира от с. Близнак и финишира на моста в Ахтопол.

Тази неделя, 31 май дирекцията на ПП „Странджа”, Община Малко Търново и Туристическо дружество „Църногорово“  организират масов пешеходен преход до м. „Мишкова нива” и най-високия връх в Българска Странджа - Голямото градище, извисяващ се на 709 м н. в. С този преход ще бъде отбелязан Европейския ден на природните паркове в Странджа.

 

20 граждани на Швейцария и 50 души от Руската федерация посетиха ПП „Странджа”.

Пожарите са изключително  опасни за горите. Те унищожават всичко живо в природата и затова трябва да знаем как да боравим с огън в гората и как да се борим с огнената стихия. На тази тема беше поредната среща на учениците от Горската паралелка на училището в Малко Търново с директора на ПП „Странджа” инж. Владимир Димитров и инж. Христо Михайлов – началник на РУ на ПБЗН – М.Търново. 

Близо 1500 души взеха участие в 12-тото издание на Фестивала на зелениката, който се проведе на 9 и 10 май в м.”Св. Илия” край с. Визица.  ДПП „Странджа” направи празника както интересен така и полезен за своите гости дошли в Странджа от цялата страна, от съседна Турция, от Норвегия. 

Приятели на Странджа, участвайте в нашия фотоконкурс!
Чрез него имате възможност да споделите какво най-много ви впечатли в по време на Фестивала на зелениката, кои места и какво в планината най-много ви хареса.

20 години Природен парк Странджа 

Заповядайте на 12-то издание на Фестивала в Странджа!

 9 май 2015 г. (събота  ) – Местност „Св. Илия“ край село Визица, община Малко Търново

Скъпи приятели,

Тази година 12-тото издание на Фестивала на зелениката ще се проведе на 9-ти и 10-ти май /събота и неделя/ в района на с. Визица.

От началото на годината по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк Странджа”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 година в горските територии на Парк „Странджа” беше извършено залесяване върху 71 декара, от които - 62 декара в района около Малко Търново и 9 декара в околностите на Звездец.
Опазването на безценният генетичен ресурс на наследените от бабите ни зеленчукови семена е целта на провеждащият се на територията на ПП „Странджа” тридневен семинар.
Във връзка с открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни работи във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, състоящи се от следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Изработване и монтиране на паркова мебел - 40 броя дървени маси с пейки и 50 броя дървени пейки;
Обособена позиция 2: Ремонт и възстановяване на 15 броя чешми;
Обособена позиция 3: Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура.
20 студенти от Лесотехнически университет – София, специалност „Екология”  и по Агролесовъдни системи и планинско земеделие от Аграрния университет в Пловдив посетиха природен парк „Странджа”. 
Целта на инициативата е да се повиши екологичната култура на децата, да се обогатят техните познания за околната среда и естествените природни процеси, както и да се подобри връзката „човек (дете) – природа“.
По случай Първа пролет експертите и служителите от ДПП "Странджа" и ДГС "Малко Търново" разказаха и демонстрираха на учениците от паралелката по горско и ловно стопанство от местното училище СОУ "Васил Левски", как се извършва засаждане на дървета в гората. 

Експертите от дирекцията на Природен парк „Странджа“ са си поставили за цел да изготвят интерактивна карта на всички туристически обекти на

територията на Парка.

В навечерието на пролетта 20 любители на природата и радетели за активен туризъм учредиха сдружение с нестопанска цел, което нарекоха „Църногорово” За председател единодушно беше избран младият Иван Михайлов. Учредителите дълго дискутираха по тема име на дружеството, като бяха дадени няколко предложения сред, които „Зеленика”, „Голямото градище”, „Резвая” „Велека”, „Вълчанов мост”. Аргументите в полза на „Църногорово” бяха много обосновани и това име спечели гласовете на всички присъстващи.
В интернет пространството се появи още един сайт, който ни запознава с част от уникалната природа на Парк Странджа. Сайтът можете да намерите на strandjakarst.com.
Интерактивната интернет страница е създадена от фирма “Ъпстрийм Джеолоджи Консултинг” ООД  за нуждите на Дирекция на Природен парк “Странджа” в рамките на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”.
Според Заповедта за обявяване на Природен парк „Странджа“ „Стопанисването и ползването на горите се осъществява по лесоустройствени проекти…“. Лесоустройствените проекти се изпълняват от териториалните поделения на  Югоизточно държавно предприятие. В обхвата на Природен парк „Странджа“ това са 4 горски и 1 ловно стопанство.

Дирекция Природен парк Странджа, в изпълнение на проект “ Устойчиво управление и устройство на Природен парк Странджа”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3, търси силно мотивиран, комуникативен и социално активен кандидат за позицията:

„Експерт Изграждане на цялостна система за електронно представяне и подпомагане на дейности на ДПП Странджа“ за участие в екипа за управление и изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”

Дирекция Природен парк Странджа, в изпълнение на проект “ Устойчиво управление и устройство на Природен парк Странджа”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3, търси силно мотивиран, комуникативен и социално активен кандидат за позицията:

”Експерт строителство” за участие в екипа за управление и изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”

Дирекция Природен парк Странджа, в изпълнение на проект “ Устойчиво управление и устройство на Природен парк Странджа”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3, търси силно мотивиран, комуникативен и социално активен кандидат за позицията:

"Юрист” за участие в екипа за управление и изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”

ДПП “Странджа“ към ИАГ София извърши дейности по възстановяване на находища на кримски чай в района на град Малко Търново. Дейностите се изпълняват по проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа” и договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”.
ДПП ”Странджа” към Изпълнителна агенциа по горите - София, в            изпълнение на проект „Устойчиво управление и развитие на Природен парк „Странджа”, на 14, 15 и 16 октомври, на територията на с. Бръшлян, с. Кости и гр. Малко Търново проведе информационна кампания, свързана с присъждането на Регионална марка „Странджа”.
В района на гр. Малко Търново до края на месец октомври ще бъдат обезопасени осемдесет и три броя електрически стълбове. 
ОБЯВЛЕНИЕ


    ДПП “Странджа“, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № 107/13.10.2014 г. на директора на ДПП „Странджа“, обявява конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността:

 ЮРИСКОНСУЛТ в Дирекция на Природен парк „Странджа“, с месторабота гр. Малко Търново, ул. Янко Маслинков № 1

1.    Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
•    образование – висше юридическо;
•    степен на образование – магистър;
•    професионален опит – не се изисква;
или минимален ранг за заемане на длъжността – V-ти младши;
•    конкурсът се провежда на основание чл. 3, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

2.    Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:
•    Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

3.    Начин за провеждане на конкурса:
•    решаване на тест;
•    интервю.

4.    Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:
•    заявление по образец – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
•    декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС /лицето, че е пълнолетен български гражданин или гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност – по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител/;
•    копие от диплома за висше образование по специалността „Право”;
•    копие от документ за придобита юридическа правоспособност.
Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се получат от деловодството на ДПП „Странджа“, град Малко Търново, община Малко Търново, област Бургас, ул. „Янко Маслинков” № 1, „Деловодство”или на адрес: www.strandja.bg.

5.    Място и срок за подаване на документите за участие:
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в десетдневен срок, считано от датата на публикуване на обявлението или до 17.00 часа на 24 .10.2014 г. включително, всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в сградата на ДПП “Странджа“– град Малко Търново, община Малко Търново, област Бургас, ул. „Янко Маслинков” № 1, стая № 4 или на адрес: www.strandja.bg.
Телефон за контакт: 05952/36-35.

 Във връзка с реализацията на Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, Дирекция на Природен парк „Странджа“ към Изпълнителна агенция по горите, кани служителите на ДГС „Малко Търново” , ДГС „Звездец” , ДГС „Царево” , ДЛС „Граматиково” на информационна среща на тема:

 

1.7. „Изготвената оценка и доклад за въздействието върху популацията и местообитанията на бръмбара Osmoderma eremitа”- лектор Милен Рашков - експерт Консервационни дейности

Във връзка с реализацията на Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, Дирекция на Природен парк „Странджа“ към Изпълнителна агенция по горите, кани ученици от горен курс на СОУ „Васил Левски” – гр. Малко Търново на информационна среща на тема:

 

1.12. „Локализиране и оценка на проблемните точки  от прелетния път Виа Понтика на територията на Парка”- лектор Милен Рашков - експерт Консервационни дейности

     Във връзка с реализацията на Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, Дирекция на Природен парк „Странджа“ към Изпълнителна агенция по горите, кани ученици на информационна среща на тема:

1.10. „Изготвената оценка и доклад за състоянието на местообитанията на целевите видове хищници (вълк, видра, пъстър пор, златка)” - лектор Милен Рашков - експерт Консервационни дейности

 

     Във връзка с реализацията на Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, Дирекция на Природен парк „Странджа“ към Изпълнителна агенция по горите, кани ученици от СОУ „Васил Левски” – гр.Малко Търново, специалност „Горско и ловно стопанство” на информационна среща на тема:

Във връзка с реализацията на Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“ и по повод  29 август – Европейска нощ на прилепите, Дирекция на Природен парк „Странджа“  кани децата от Центъра за обществена подкрепа „Цветница“ в Малко Търново заедно да отбележим международния екологичен празник на 29 август 2014 г.

 

Дирекцията на Природен парк „Странджа” уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) до изготвената Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС, за инвестиционно предложение: “Изграждане на сондаж за вода за специализиран разсадник за производство на целеви видове растения в имот № 001152, м. Качул, землище на с. Граматиково, община Малко Търново”.

 

 

 

 

Странджа - приключения за сетивата

Под този надслов премина  тематичният ден на Природен парк „Странджа“ в гр. Варна. Събитието се проведе на 28 и 29 юнив Морската градина, до сцена Раковина  в рамките на изпълнението на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ и държавния бюджет на България.

 

Длъжност:Старши счетоводител в ДПП”Странджа”, гр.Малко Търново, община Малко Търново, ул.”Янко Маслинков”1, 1/една/ щатна бройкав Дирекция на Природен парк "Странджа" въз основа на резултатите от проведения етап на основание чл. 27 при условие  на чл. 24 т. 1 от НПКДС .

 

І. ТАБЛИЦА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПОЛУЧЕНИ СЛЕД РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ:

 

Тестът се състои от 60 /тридесет/ въпроса. Всеки верен отговор носи по 1/една точка/.

Подготвени са три варианта на тест.

Изтеглен бе Тест /Вариант/ No 2 /две/.

Минимален брой верни  отговори – 30 /точки/

за допускане до интервю.

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат по начина на чл.27

Окончателен резултат

забележка

Десислава Йорданова Бонева

59 точки

59 точки

няма

 

 

 

1. ЗАКОН за счетоводството

2. ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане

3. ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица

4. ЗАКОН за данък върху добавената стойност

5. ЗАКОН за държавния бюджет на РБ за 2014 г.

6. ЗАКОН за държавния служител

7. ЗАКОН за обществените поръчки

8. ЗАКОН за вътрешния одит в публичния сектор

9. КОДЕКС на труда

10. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

11. КОДЕКС за социално осигуряване

12. Правилник за прилагане на закона за данъците върху доходите на

физическите лица.

 

I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

        1.  Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.

- заявление за участие в конкурс – по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/;

-  копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

- копие от документи, удостоверяващи продължителността на изискуемия професионален опит или притежаването на ІV младши ранг като държавен служител;

- декларация от лицето (по образец), че е пълнолетен български гражданин, не  е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема  длъжността;

- документ за самоличност – необходим само за идентификация.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

   Дирекция на Природен Парк „Странджа“ гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков“ № 1, тел./факс: 05952/36-35, emailpark@strandja.bg,  http://www.strandja.bg/

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/ и Заповед № 45/27.05.2014 г. на Директора на Дирекция на Природен Парк „Странджа“, във връзка с чл.10 и чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл. 3, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 от /НПКДС/ .

 

 На 14 май във ВИП Клуб - МОЛ Галерия - Бургас от 18.00 часа  се състоя официалното връчване на наградите от  фотоконкурса „Моята находка в Странджа”, обявен на журналистическия тур в Странджа на 29 април, реализиран по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк Странджа”.

 Жури в състав: инж. Петко Нанчев - директор на Дирекция на ПП „Странджа”, г-жа Алберта Алкалай - управител на агенция за PR „Имидж Едвъртайзинг” и г-н Мехмед Хасан - управител на Студио „Дехас”, определиха следните победители:

 

П  О  К  А  Н  А

 Уважаеми журналисти,

 Дирекцията на Природен парк „Странджа” към Изпълнителната агенция по горите има удоволствието да ви покани на пресконференция на тема: Изпълнение и предстоящи дейности по „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа” с Бенефициент Дирекция на Природен парк „Странджа”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-С-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27.

под заглавие «Парк «Странджа» дава 320 бона за ремонт на сайта си».  

Дирекция Природен парк „Странджа” заявява, че изнесените данни и твърдения в материала са неверни и неточни.

Обществената поръчка не е, както е представено в Сигнала,  „за ремонт на сайт“, а за изграждане на цялостна система, за подпомагане на експертите на Дирекцията на Природния парк „Странджа”, изследователите от националните и международни научни институции и улесняване и подобряване на достъпа до информация от посетителите на Странджа. От приложената схема (фиг. 1 - може да бъде изтеглена от прикачения файл, заедно с този текст), част от документацията за поръчката, е видна сложността и вътрешната обвързаност на Системата, предмет на Обществената поръчка, поради което да бъде представяна като „уеб сайт” е крайно тенденциозно или некомпетентно. За функционирането на цялостната система е необходимо наличието на сървърни конфигурации, на които тя да бъде инсталирана.   При планирането степента на мощност на устройствата е отчетен фактът, че се предвижда работа с 3D данни при моделирането на релефа и други природни обекти. Закупуването на техника се извършва в дългосрочна перспектива. 

фиг. 1

 

Проектирали сме създаването на Географска информационна система (ГИС) със сървърна, десктоп и мобилна част за служителите на парка. Мобилната част ще е възможно да бъде инсталирана на 10 бр. таблети с GPS и операционна система. Закупуването им е свързано със събирането и обработката на пространствени данни и качествено ново ниво при извършване на теренни дейности от служителите в парковата дирекция. В рамките на задачите е и моделирането и трансформацията на пространствените данни за ПП Странджа в съответствие с международните стандарти за данни и метаданни.

В обществената поръчка е предвидено и подобряване на достъпа до информация за посетителите на Странджа чрез създаване на интерактивен динамичен уеб сайт, чиято прогнозна стойност е 20 000 лв. Той ще има модул, който да позволява и виртуално пътуване в пределите на парка, както и такъв с интерактивни картографски материали.

Създаването на мобилна версия на уеб сайта има за цел да покрие изискванията на потребителите, когато вече са в пределите на парка и имат устройство с интернет връзка. Модулът с картографски материали ще позволява търсене на обекти, локализация и навигиране.

Създаването на приложение за мобилни устройства с операционни системи за посетителите на парка - за разлика от мобилната версия на уеб сайта, ще се инсталира локално на самото устройство. Всички материали ще са разположени в устройството и не е необходимо наличието на интернет връзка за използване на възможностите за търсене на обекти, локализация, навигиране, разглеждане на подробна информация, което ще позволи на туристите, използващи тази технология да се ориентират лесно в парка.

За изпълнението на обществената поръчка са нужни специализирани познания и умения в сферата на защитените територии, каквато е Природния парк „Странджа“.

Дирекцията на Природен парк „Странджа” в качеството си на държавна  институция, носи отговорност за  устойчивото развитие на най-голямата защитена територия в България, предложена за първия Биосферен парк в страната по програмата „Човек и Биосфера” на ЮНЕСКО. Територията е обявена от Министрите на околната среда на Европейския съюз за единствения български регион сред петте приоритетни за опазване региони в Централна и Югоизточна Европа. Дирекцията на Природния парк „Странджа” не би могла да си позволи да не отговори на големите национални и международни отговорности, очаквания и ангажименти.

 

 

Проект Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се финансира от от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оператовна програма „Околна среда“.

 

Ден на Странджа на изложението Зелени дни 2014 в София

Уважаеми колеги,

На 10 май 2014 г., събота, от 10.30 ч. на Изложението „Зелени дни 2014 г.“ ще се открие Тематичен ден на Природен парк „Странджа“

Изложението се провежда пред Паметника на Съветската армия в София, а откриването на тематичния ден ще се състои пред шатрата на парк „Странджа“ на изложението.

Програмата за деня включва представяне на автентични местни продукти и фолклор, презентации за природното богатство и културните традиции. От 19.00 ще се състои представяне за нестинарството и ще се проведе викторина „Странджа куиз“ с участието на отбори от посетителите.

На 11 май, неделя, ще се състои дискусионен семинар на тема „Предизвикателства пред опазването на природното и културното наследство“, с участието на проф. Валерия Фол.

 

За контакти и допълнителна информация:

0888 999 568

Илина Конакчиева,

ръководител на екипа за провеждане на тематични дни на ПП „Странджа“

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дирекция на Природен парк „Странджа“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.
     

Европейски съюз

Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма

„Околна среда“ 2007-2013

ФЕСТИВАЛ НА ЗЕЛЕНИКАТA

2-3 май 2014

 

ТЕМАТИЧЕН ДЕН НА ПП „СТРАНДЖА“

2 май 2014

Приключение за сетивата!

Заповядайте на 11-то издание на Фестивала в Странджа!

 

2 май 2014 г. (петък ) – на поляните над село Резово, община Царево

 

10.30 ч. Откриване на Фестивала и Тематичния ден за Парка; Поздравителни слова; Изпълнения на групи за автентичен фолклор от цяла Странджа;

 

СПЕЦИАЛНО ЗА ВАС:

 

„Приключение за вкуса“

 • · кулинарен конкурс в две категории - за най-вкусен странджански зелник и най-вкусен странджански боб;
 • · Базар с традиционни странджански продукти - ястия и напитки; странджански пчелен мед; ръчни изделия;

 

„Приключение за духа и находчивостта“

 • · интерактивна игра  „Търсачи на странджанското съкровище“;
 • · обявяване на фотоконкурс: „Наследството на Странджа“;
 • · Фотолов на орхидеи с водач-интерпретатор
 • · Познавателна беседа с презентация на тема „Гората на Странджа и корените на познанието “;

 

„Приключение за тялото и волята“

 • · Надиграване под звуците на странджанска музика;
 • · Туристически маршрути (подробно разписани по-долу);
 • · Конна езда
 • · Разходка с лодка в красивия морски залив
 • · Джип-сафари

 

„Приключение за слуха“

 • · Изпълнения на фолклорни групи от Странджа, демонстрации на местни обичаи и традиции ;
 • Музикална вечер и странджанско караоке;

 

13.30 ч. - Начало на туристическите маршрути

 

Пешеходен маршрут № 1: с. Резово – покрай морския бряг – до залив „Кастрич” , с водач интерпретатор.

Сравнително лек маршрут за внимателни, добре подготвени туристи – следва извивките на морския бряг над малки скалисти заливчета. Неподходящ за деца.

Продължителност: 3 часа.

 

Пешеходен маршрут № 2: с. Резово – през гората – до залив „Кастрич” , с водач интерпретатор.

Лек маршрут през пъстри поляни с плавни спускания. Възможност за панорамни снимки  към необятната морска шир.Подходящ за малки и големи.

Продължителност: 4 часа

 

Пешеходен маршрут № 3: с. Резово – Селскaта чешма – м. Згуриите, с водач интерпретатор от Общински музей Царево

В м. Згуриите се намира най-голямото находище на Балканите на древни шлаки. Тяхното количеството  се изчислява на няколко хиляди тона. Находището свидетелства за огромна за времето си металургична дейност, свързана с най-древната цивилизация на Европа, тази по крайбрежието на Черно море.

 

Сравнително лек маршрут – през пъстри поляни, дъбови и букови гори със странджанската зеленика.

Продължителност: 4 часа

 

Зелениката – символът на планината Странджа  била разпространена по времето на топлия и влажен терциерен климат на север дори до Скандинавския полуостров - в днешна Швеция, а понастоящем в границите на континента зелениката се среща – единствено в Странджа.

 

Пешеходен маршрут № 4: Геоложки маршрут Резово – устието на река Резовска -, Селски дол с лонгозната гора Кариерата – село Резово.

Маршрутът е с осигурен водач интерпретатор.

 

Маршрутът следи крайбрежието, преминава през селото и достига до красивото устие на река Резовска. По него могат да бъдат наблюдавани лавови потоци, хиалокластити, скални игли, типичните характеристики на клифов бряг.

Продължителност: 2 часа

 

Палатков лагер

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ  да разработи идейна концепция за създаване  на ИПЦ „Приморска Странджа” на първи етaж и дворното пространство на сграда „бивше кметство” в град Ахтопол.

Повече подробности в приложените файлове:  ZIP архив

Дирекцията на Природен парк „Странджа” към Изпълнителната агенция по горите организира пресконференция за представяне на медийна стратегия за развитие на защитената територия. Събитието ще се проведе на 26.03.2014 г., сряда, от 13:00 часа, в зала „Петя Дубарова” на Културен център „Морско казино” в Морската градина – Бургас.

 

Скъпи приятели,

Единадесетият Фестивал на зелениката ще се проведе на 2 и 3.05.2014 година, близо до село Резово.

 

 

Дирекцията на Природен парк „Странджа” към Изпълнителна агенция по горите организира обществено обсъждане на стратегическата рамка и програмата за реализация на Стратегия за природосъобразен туризъм на парка. Мероприятието ще бъде проведено в два поредни дни: на 15 януари 2014 г.,  сряда, от 13,00 часа, в административната сграда на парка и на 16 януари 2014 г., четвъртък, от 11,00 часа, в зала „Нимфа”  в хотел „Аква” - гр. Бургас. 

 

Дирекцията на Природен парк (ДПП) Странджа Ви кани на общественото обсъждане на стратегическата рамка и програмата за реализация на Стратегия за природосъобразен туризъм в природен парк „Странджа” в рамките на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и от Държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

 

Дирекцията на Природен парк (ДПП) Странджа организира кръгла маса на тема: Мерки за възстановяване и разширение на находището на синя хвойна в ПП „Странджа”. Форумът е в рамките на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и от Държавния бюджет на Р България, чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

 

Кръглата маса ще се проведе на 10 декември, вторник, от 10.30 часа в заседателната зала на ДПП „Странджа” – гр. Малко Търново.

 

за участие в конкурса за длъжност "Старши експерт по изграждане на туристическа инфраструктура" при Дирекция на Природен парк "Странджа"

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            Дирекция на Природен парк „Странджа”, с адрес: гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков” №1, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед    №  122/24.10.2013   

 

ОБЯВЯВА:

 

Конкурс за длъжността

„Старши експерт по изграждане на туристическа инфраструктура”

при Дирекция на Природен парк „Странджа”.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

            Дирекция на Природен парк „Странджа”, с адрес: гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков” №1, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед    № 121/24.10.2013

 

ОБЯВЯВА:

 

Конкурс за длъжността

„Старши експерт по връзки с обществеността и образователни програми”

при Дирекция на Природен парк „Странджа”.

 

Дирекция на Природен парк „Странджа” има удоволствието да ви покани на пресконференция на тема: Реализация на проект „Устойчиво управление и устройство на ПП Странджа”, финансиран от оперативна програма „Околна среда 2007 – 20013 г.”, ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

 

Пресконференцията ще се проведе на 24.09.2013 г. /вторник/ от 11:00 ч. в конферентната зала на Югоизточно държавно предприятие Сливен, регионален офис Бургас, на адрес: Бургас, ул. „Иван Шишман” № 8, ет 3 /в сградата РДГ – Бургас/ .

 

На събитието ще присъстват: инж. Стефан Златаров – директор на ДПП „Странджа”,  Светла Младенова – ръководител на проекта и Мария Патронова – координатор на проекта и  Милен Рашков – експерт „Консервационни дейности” по проекта.

 

 

Заповядайте на 08 юни 2013 г. в Странджа - да почистим заедно Парковата територия и да отбележим 80-тата годишнина на Защитените територии в България!

 

 

Дирекция на Природен парк „Странджа”, с адрес: гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков” №1, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 48 15.05.2013

 

ОБЯВЯВА:

 

Конкурс за длъжността

„Старши експерт по връзки с обществеността и образователни програми”

при Дирекция на Природен парк „Странджа”.

 

Скъпи любители на природата и на странджанския фолклор,

заповядайте на десетия пореден Фестивал на Зелениката!

Потопете се в автентичната атмосфера и се насладете отново на гостоприемството на местните жители и красотата на странджанската природа! Датите са 25 и 26 май, а домакини тази година са селата Евренозово, Младежко и Бродилово.

 

Във връзка с десетгодишнината на Фестивала, ДПП Странджа организира инициативата

„10 години Фестивал на Зелениката – 10 участия“, чрез която търси поне трима участници, посетили всичките десет издания на Фестивала, за да споделят с останалите гости на Фестивала своите най-вълнуващи и интересни преживявания. Ще има и награди – изненади.

 

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценови оферти на участниците в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на дейности по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на Природен парк „Странджа“, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа” по обособени позиции, както следва: I обособена позиция:  Изготвяне на оценка и доклад за състоянието на целевите дюнни местообитания: - Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни) – код (по Дир. 92/43 на ЕС и ЗБР) 2120; - Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни) – код 2130;- Облесени дюни – код 2180)  и Набелязване на мерки за опазване и възстановяване на изброените дюнни местообитания; II обособена позиция:Изготвяне на оценка и доклад за състоянието на местообитание с код 5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик  в ПЗ „Синя хвойна“ и набелязване на мерки за опазване и възстановяване; III обособена позиция:Изготвяне на оценка и  доклад за състоянието на низинни сенокосни ливади (код 6510) и свързаните с тях видове птици - ливаден дърдавец (Crex crex), черен щъркел (Ciconia nigra), бял щъркел (Ciconia ciconia), малък креслив орел (Aquila pomarina) и малък орел (Hieraaetus pennatus); IV обособена позиция: Изготвяне на оценка и доклад за въздействието върху популацията и местообитанията на бръмбара Osmoderma eremita, включващ набелязване на мерки за дългосрочно опазване и  Закупуване на необходимото оборудване за това (феромонни капани, феромони и др.); V обособена позиция: Изготвяне наоценка и доклад за състоянието на популациите на прилепите и техните местообитания - в м. Изворите на р. Младежка, м. Пропада, м. Богородишки дол - Кости, м. Триречието.VI обособена позиция: Локализиране и оценка на проблемните точки  от електропреносната мрежа на територията на ПП Странджа с цел обезопасяване, свързано с опазване популациите на дневни грабливи и щъркелоподобни птици; VII обособена позиция: Локализиране и оценка на конфликтните точки от прелетния път Виа Понтика на територията на Парка; VIII обособена позиция: Оценка и доклад за състоянието на Европейски сухи ерикоидни съобщества (код 4030) в горския фонд  и Набелязване на мерки за опазване и възстановяване на целевото местообитание.

 

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценови оферти на участниците в открита процедура по реда на ЗОП със следните обособени позиции:

I. обособена позиция:  Изготвяне на оценка и доклад за състоянието на карстови зони (м. Изворите на р. Младежко, район Триречие, м. Докузак, м. Църногорово) -  като растителни местообитания на стръмни скали, на каменисти пустоши, и като местообитания на костенурки (Testudo sp.), вдлъбнаточел смок (Malpolon insignitus), странджански дъб (Quercus hartwissiana), странджански чай (Sideritis syriaca) и др., подложени на антропогенен натиск. 

            II. обособена позиция: Изготвяне на оценка и доклад за състоянието на засегнатите от инвазивни видове площи в ПП Странджа, Набелязване на изпълними и ефективни мерки за борба с инвазивните видове по поречията на големите реки в Парка - Велека, Младежка, Резовска и Създаване на специфична ефективна технология за унищожаване на инвазивни видове в Парка.

 

Уважаеми участници в открита процедура с предмет: „Изготвяне на модел за устойчиво управление на Природен Парк Странджа - сформиране на Обществен консултативен съвет“, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”,

С настоящото уведомление, на основание чл. 68, ал. 2 от Закона за обществените поръчки ви уведомяваме, че се променя първоначално обявената дата за отваряне на офертите. Вместо на 24.04.2013 г., офертите ще се отворят на 25.04.2013 г. от 13:00 часа в Дирекция „Природен парк „Странджа”, гр. Малко Търново, ул. “Янко Маслинков” № 1.

 

СКЪПИ  ПРИЯТЕЛИ  И  СЪМИШЛЕНИЦИ,

ДЕСЕТИЯТ  ЮБИЛЕЕН  ФЕСТИВАЛ  НА  ЗЕЛЕНИКАТА  ЩЕ  СЕ  ПРОВЕДЕ НА 25 И 26 МАЙ  2013 ГОДИНА!

ЗАПОВЯДАЙТЕ  ДА  ИЗЖИВЕЕМ  ЗАЕДНО  ТОВА  ПРИКЛЮЧЕНИЕ!

 

(чрез открита процедура)

ПРЕДМЕТ : „Избор на изпълнител за извършване на одит по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк Странджа”

 

(чрез открита процедура)

ПРЕДМЕТ : „Изготвяне на модел за устойчиво управление на Природен Парк Странджа -сформиране на Обществен консултативен съвет“, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа.

 

Предмет : „Извършване на дейности по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на Природен парк „Странджа“, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”, със следните обособени позиции:

 

ПРЕДМЕТ : „Изготвяне на модел за устойчиво управление на Природен Парк Странджа -сформиране на Обществен консултативен съвет“, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа.

 

ПРЕДМЕТ : „Изготвяне на модел за устойчиво управление на Природен Парк Странджа -сформиране на Обществен консултативен съвет“, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа.

Относно: Процедура „Избор на Експерт Интерпретация и Образователни дейности” за участие в управление и изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”

Да бъдем заедно на 18-я рожден ден на Природен парк Странджа

за поръчка с предмет:

Избор на изпълнител за разработване на документации за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП по проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”


 

СКЪПИ  ПРИЯТЕЛИ  И  СЪМИШЛЕНИЦИ,

ДЕСЕТИЯТ  ЮБИЛЕЕН  ФЕСТИВАЛ  НА  ЗЕЛЕНИКАТА  ЩЕ  СЕ  ПРОВЕДЕ НА 25 И 26 МАЙ  2013 ГОДИНА!

ЗАПОВЯДАЙТЕ  ДА  ИЗЖИВЕЕМ  ЗАЕДНО  ТОВА  ПРИКЛЮЧЕНИЕ!

за представяне на резултатите от проект „Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията на Природен парк Странджа”
Дирекция на Природен парк "Странджа" стартира работа по нов проект по Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г."

Дирекция Природен парк Странджа, в изпълнение на проект “Устойчиво управление и устройство на Природен парк Странджа”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3, търси силно мотивиран, комуникативен и социално активен кандидат за позицията: Ръководител проект.

От 1 август до 10 август в гр. Царево се провежда Деветият фестивал на мановия мед

Съберете печати от 10 посетителски центъра в природни паркове, резервати и ботанически градини по българското Черноморие и елате да получите наградата си на Фестивала на хвърчилата до фара на Шабла на 22 и 23 септември 2012

Дирекцията на ПП ”Странджа” изгражда веломаршрут край черноморския бряг на парка

от с. Сливарово до Пещерата – светилище на Света Марина

ДПП ”Странджа” и Община Царево извършиха съвместна проверка в ЗМ ”Силистар”

по стартиране изграждането на специализирания разсадник за посадъчен материал за редки и защитени видове

На 09 юни 2012 год. (събота) ще се случи за поредна година Националният ден на Природните паркове.


Относно: отваряне и оповестяване на ценовите оферти за открит конкурс, което ще се състои на 15.05.2012 г.

Относно: отваряне и оповестяване на ценовите оферти за открит конкурс, което ще се състои на 11.05.2012 г.

БЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЕ и ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК СТРАНДЖА

За заседание на комисията за обществена поръчка чрез открит конкурс с предмет на поръчката: „Изграждане на специализиран разсадник за посадъчен материал за редки и защитени видове””

Обявен е стартът на онлайн фотоконкурс „Отлични туристически дестинации EDEN - България” 2012.

ДПП Странджа ще представи в Бургас новите 7 туристически маршрута в парка

на фестивала на Зелениката
25-27.05.2012

Тази година фестивалът на зелениката ще се проведе на 25 и 26 май.

Очаквайте скоро програмата!

Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията Природен парк Странджа

На основание Решение № 46-ОПОС от 08.11.2011година на Директора на Дирекция Природен
парк Странджа е обявен открит конкурс с предмет „Изграждане на специализиран разсадник
и подобряване на посетителската инфраструктура в природен парк Странджа”. Поръчката
включва две обособени позиции:

Приятели на Природен парк Странджа, време е за есенната ни среща в Странджа планина.
В края на август приключи двумесечния срок за заснемане и изготвяне на клипове и банери, представящи Регионалната марка „Странджа” и сертифицираните с нея обекти и атракции в природния парк. Конкурсът бе организиран от Българска Фондация Биоразнообразие и Дирекцията на ПП „Странджа”.
Конкурс за изработване на рекламен клип и уеб-банер за регионална марка „Странджа”
Излезе от печат 4-то допълнено издание на „Туристическа карта на Природен парк Странджа”.
Картирането на защитените зони – един от най-важните за България проекти по Европейската екологична мрежа Натура 2000
На цветните поляни край село Звездец 130 приятели на природата от Бургас, Несебър, Царево, Бръшлян, Малко Търново посрещнаха изгрева на слънцето.
Хайде да се съберем за здраве на Яньовден на поляните до село Звездец

На 4 и 5 юни в Морската градина стотици бургазлии и гости на Бургас откриха уникалните възможности на Природен парк Странджа за зелен туризъм и начин на живот.
Дирекцията на природен парк Странджа стартира нова инициатива за любителите на природата.
Всяка събота ще организираме излети и празници в защитената територия
Празникът на Голямата аязма събра нестинарската общност в Странджа планина
Отвори врати нов Информационно-посетителски център на ДПП Странджа
На Националният ден на природните паркове почистването преля в празник на хората от Странджа
На 14 май 2011 г. в, 13,30 часа, в Горската сбирка на с. Граматиково ще бъде открита експозицията „Редки и защитени видове на Странджа”
На 14 май 2011 год. (събота) ще се случи за поредна година Националният ден на Природните паркове
Дирекцията на природен парк Странджа и Българска фондация Биоразнообразие представиха регионалната марка Странджа на Зелените дни в София
Много съжаляваме, но тази година няма да можем заедно да преживеем вълнуващите фестивални дни.
На 24 януари в Бургас, в деня на 16-годишнината от създаването на парк „Странджа”, бе представена новата книга на д-р Дико Патронов, един от най-ерудираните лесовъди в региона и в страната.
Преди няколко дни излезе решението на Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ, с което се уточняват забележките, необходими да се отразят в Плана за управление на Природен парк „Странджа”. Основните преработки ще се извършат при отразяването и синхронизацията с извършените през последните 5 години промени в законовата и нормативната база, в предложените зони за застрояване - да не са с посочени параметри, прилагане принципите на Севилската стратегия за биосферните паркове и др.
Дирекция на Природен парк „Странджа” и Българска фондация Биоразнообразие организират информационна среща за обсъждане на проекта на Плана за управление на Природен парк „Странджа”.
Ситуацията с пламналата шапна зараза на територията на региона е безпрецедентна. Местните хора понасят тежки загуби. Сериозно са заплашени биоразнообразието и екосистемното равновесие в Природния парк.
Българска Фондация Биоразнообразие и Дирекцията на Природен парк „Странджа” ви канят на представянето на най-новата книга на д-р Дико Патронов - „ВЕЛИКАТА СТРАНДЖАНСКА ПУСТИНЯ” на 24 януари 2011 г. (понеделник) от 17:30 ч. в галерията на ул. Конт Андрованти №5.
Дирекция на Природен парк „Странджа” започна монтирането на нова експозиция за посетители в Горската сбирка на село Граматиково. Тя ще предлага на посетителите търсената от тях информация за биологичното разнообразие в Парка, ще ги информира за възможните места за посещение и ще ги насочва към щадящо и приятно прекарване на територията на природния парк.

На 30.11.2010 г., Висшият експертен екологичен съвет (ВЕЕС) към МОСВ разгледа Плана за управление (ПУ) на Природен парк „Странджа”, внесен още преди 5 години.

Дирекцията на Природен парк „Странджа” и Българска фондация Биоразнообразие приветстват заявената от сегашното ръководство на МОСВ държавническа позиция с откриването на процедура за актуализиране и одобрение на Плана за управление на Парка. На ВЕЕС беше констатирано, че този План представлява новаторски подход за управление на защитените територии, особено в периода, когато е започнало разработването му в България е липсвал опит в подготовката на подобни документи. Също така беше подчертано общочовешкото значение на Странджа и нашата обща отговорност да съхраним природата й, като се съобразяваме и с хората, които живеят на тази територия.

На 30 ноември 2010 г. в София предстои разглеждане на Плана за управление на Природен парк ”Странджа” от Специализирания състав на Висшия експертен екологичен съвет.
По повод Международната година на биологичното разнообразие – 2010 г., РИОСВ-Бургас организира пътуващ семинар из Природен парк „Странджа”. Експерти от Регионалната инспекция и Дирекцията на парка запознаха участниците със ситемата от защитени територии, резерватите на територията на парка и тяхното богато биологично разнообразие.
От 27 до 29 октомври Дирекцията на парка организира традиционното учебно пътуване по туризъм. Тази година – само на територията на Странджа.

Дирекцията на Природен парк ”Странджа” кани всички, които желаят да се включат в

ТЕМАТИЧНА СРЕЩА ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И ДЕМОНСТРИРАНЕ

на проект „Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията на ПП Странджа”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”

От 7 до 10 октомври 2010 г. Дирекцията на Природен парк „Странджа” бе домакин на обучение, организирано от екипа на проект „Новото злато на Тракия Източни Родопи, 2009 – 2014”.

Дирекция на природен парк Странджа:
На лъжата краката са къси

По повод на проблема с проекта за тъй наречената рекултивация на рудник Бърдце, създалото се общественото безпокойство и опитите да се хвърли вината за случилото се върху ДПП Странджа заявяваме:
относно постъпилите сигнали за изхвърляне на биологични отпадъци в района на бившия рудник „Бърдце”, край граничната река Делийска
От началото на летния сезон две от най-интересните туристически услуги в района на Синеморец вече са сертифицирани по стандартите за туристически услуги „Турове и атракции” на запазената марка „Странджа”. Поканата дойде от „Велека тур” ЕООД и клуб по конен спорт „Перегринус 2000”.

Странджа е невероятно място за преживявания и не можеш да не се върнеш отново при нея, дори и да живееш в Америка, на хиляди километри.

Джон Тайлър Фокс е от малкото американци омагьосани от и влюбени в Странджа. Джон е от Колорадо, САЩ. Завършил е биология и е специалист по пещерна фауна. Във всички села на Странджа го познават и помнят топлата му усмивка още от 2003 г., когато работеше в Дирекцията на природен парк „Странджа” като доброволец от Корпуса на мира.

Тази година той отново е в Малко Търново, заедно със своето семейство и приятели. Поводът е много специален. Оказа се, че освен на планината, той е отдал сърцето си и на една българка - Светла.


23 човека от населените места в Природен парк”Странджа” – Малко Търново, Бръшлян, Стоилово, Граматиково, Звездец, Кондолово, Българи, Кости и Царево посетиха  Норвегия. Те бяха на едноседмично учебно пътуване организирано от Българска Фондация Биоразнообразие.

В природата сме у дома си. Стига мръсни номера

На 29 май 2010 г., събота, WWF организира отново Национален ден на природните паркове в партньорство с GLOBAL Green и администрациите на 11- те природни парка в България.

Изпълнителна агенция по горите, Дирекция на Природен парк Странджа и Българска фондация Биоразнообразие организират

8-ми Фестивал на зелениката - 2010

Присъединете се към нас!

При изключителен интерес от 15 до 18 април премина участието на Странджа на панаирното изложение ЗЕЛЕНИ ДНИ в София. В самостоятелна шатра бяха представени Регионалната марка „Странджа” – сертифицираните с нея къщи за гости и възможностите за еко-туризъм, но най-голям интерес от страна на посетителите предизвика щандът с продуктите, произведени в парка, по щадящ природата начин – биволско мляко, сирене и кашкавал, характерният само за Странджа манов мед, маринована черноморска риба, черги, престилки и др., които се изчерпаха за броени часове.
От 15 до 18 април в София, в градинката пред Народния театър „Иван Вазов” ще се проведе еко-фестивала ЗЕЛЕНИ ДНИ. Програмата е изключително богата и разнообразна – включва панаирно изложение на продукти, произведени по щадящ природата начин, представяне на възможности за еко-туризъм, зелен кинофестивал, фотоизложби и конкурс, различни работилници, международна конференция за устойчив туризъм и др.

От 6  до 11 април 2010 г.  отбелязваме поредната Седмица на гората. Мотото, под което се провежда празникът тази година е „Гората утре - нашата грижа днес”.


„Приключение за сетивата” е слоганът на Регионална марка „Странджа”, избран от 5 членното жури в конкурса, организиран от Българска Фондация Биоразнообразие и Дирекцията на Природен парк „Странджа”. Конкурсът премина при огромен интерес и равносметката е внушителна – бяха получени 626 предложения от 93 участници, като 24-ма от тях са участвали и в двете фази на конкурса.

За Регионална марка „СТРАНДЖА”

Разработване и въвеждане на запазена марка за качество “СТРАНДЖА” се основава на необходимостта от създаване и налагане на по–ефективен маркетингов инструмент, чрез който продуктите от региона на Природен парк „Странджа” да са по–конкурентноспособни на пазара.

Скъпи приятели, наближава осмият Фестивал на зелениката!

Тази година празникът ще се проведе на 7 и 8 май.
7 май (петък) - с. Заберново - гр. Малко Търново
8 май (събота) – с. Българи – с. Кости
Подробната програма на Фестивала, очаквайте тук през месец март.

Удължава се срокът на конкурса за слоган на Регионална марка „Странджа”

На 10 февруари 2010 г. приключи конкурсът, обявен от Дирекцията на Природен парк Странджа и Българска Фондация Биоразнообразие за слоган за Регионалната марка „Странджа”. В конкурса се включиха 65 участника от цялата страна (Ловеч, Малко Търново, Русе, София, Добрич, Монтана, Бургас, Кърджали, Варна, Троян, Хасково, Елена и др.) и живеещи в чужбина, които в писма и е-мейли изпратиха своите 288 предложения.

 

На Световния ден на влажните зони - 02 февруари, от 16.00 часа в Природонаучния музей в град Бургас, бяха наградени участниците в конкурса за макет на влажна зона или на обитател на влажна зона.

Мероприятието организираха Дирекция на Природен парк Странджа и Регионален исторически музей – гр. Бургас.

С екстремен зимен поход бе отпразнувана 15-тата годишнина от създаването на природен парк "Странджа" – най-голямата защитена територия в страната.14 ентусиасти от Бургас, Сливен, Котел, Велико Търново, Българово и част от екипа на Дирекцията на природния парк направиха 6 часов преход при изключително трудни условия и температурати до минус 15 градуса. Водач на групата бе директорът на парка Стефан Златаров.

Малко Търново е първият домакин на фотоизложбата от конкурса за снимки „Странджа през моите очи - очарование и разочарование”.

Експозицията гостува в града от 25 до 30 януари 2010 година.

 

 

Сдружение с нестопанска цел „Златна Странджа” и

Дирекция на Природен парк Странджа

Ви канят

на откриването на

фотоизложба  „Странджа през моите очи - очарование и разочарование”

Заповядайте!

 

 

Скъпи приятели,

приключи фотоконкурсът „Странджа през моите очи – очарование и разочарование”.

В него се включиха 23-ма участници от цялата страна. Най-малкият фотограф е Милица Стефанова от Малко Търново, на 10 години.

От получените 91 снимки са избрани 36 , които ще бъдат включени в пътуваща изложба.

Благодарим на всички участници в конкурса!

 

Българска Фондация Биоразнообразие

и

Дирекцията на Природен парк „Странджа”

ОБЯВЯВАТ КОНКУРС

ЗА СЛОГАН

 

 

от Дневник:

ВАС срещу Еврокомисията - рунд първи

от Капитал:

Съдът узакони застрояването на Странджа


На 19 декември 2009 г. се проведе финалният кръг от състезанието „Натура 2000” в Бургаска област, което организира Българска Фондация “Биоразнообразие” (БФБ) в партньорство с Дирекцията на Природен парк Странджа, Регионалния инспекторат по образованието – Бургас и РИОСВ – Бургас.

По повод Световния ден на влажните зони 02 февруари, Регионален исторически музей – Бургас и Дирекция на Природен парк Странджа организират конкурс за макет на влажна зона или на обитател на влажна зона.

 

През настоящия учебен срок Българска Фондация “Биоразнообразие” (БФБ) в партньорство с Регионалния инспекторат по образованието – Бургас, Дирекцията на Природен парк Странджа и РИОСВ – Бургас за втори път организира състезание “НАТУРА 2000” между училищата в Бургаска област. Целта на състезанието е да се стимулира интересът на учениците към защитените територии и видове на местно ниво, популяризиране на международните ангажименти, поети от България за опазването им, както и надграждане на природозащитната култура на учениците. Защото днес българската природа е поставена под сериозна заплаха и грижа на всеки от нас е, да опознаем и съхраним природното богатство на България. Това не би било възможно, ако не предадем знанията и любовта си към него на децата!
След 15 години активна дейност в района на природен парк „Странджа”, Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ), стартира нов двугодишен проект за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие. Средствата за реализация на Проекта са осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) и са в размер на 519 780 евро.
Източник:

e-vestnik.bg

Европа срещу България, казус I: Не на голф игрищата и строежите в парк „Странджа“

Ако правителството на България до 2 месеца не реагира срещу грубото нарушаване на европейското екологично законодателство в „Иракли“, „Банско“ и „Странджа“, България ще бъде изправена пред Съда на европейските общности и ще понесе сериозни глоби. Европейската комисия отвори наказателна процедура срещу България по три екологични казуса.

През 2009 г. четири Дирекции на Природни паркове, заедно с Асоциацията на парковете в България, участват като партньори по тристранен проект между Белгия, България и Македония на име “Подкрепа за организации, работещи в защита на природата, за мониторинг и развитие на устойчиви земеделски практики, използвайки методи на дистанционните наблюдения”.

Сдружение с нестопанска цел “Златна Странджа” и Дирекция Природен парк Странджа”
организират

ФОТОКОНКУРС

на тема

СТРАНДЖА ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ – ОЧАРОВАНИЕ И РАЗОЧАРОВАНИЕ

На 02 октомври в Малко Търново, дирекцията на Парка откри изложба на гъбите в Странджа. Богатството на видове беше показано чрез детски рисунки, снимки и живи гъби. Пресните експонати бяха подготвени от прочутата гъбарка в района д-р Вера Иванова.

След две години доброволен труд в Дирекция на природен парк „Странджа”, дойде време да изпратим нашия доброволец от Корпуса на мира – Джъстин Робардж. Сърдечно му благодарим за желанието и отдадеността, с които работи и му пожелаваме много лични и професионални успехи!

 
На 21 септември 2009 г. започва четвъртата част от проучванията на прилепната фауна на територията на Природен парк „Странджа”. Работният процес ще продължи 10 дни.
Екипите ще бъдат съставени от от българо – немски специалисти в областта на биологията: специалисти от Дирекция на Природен парк „Странджа”, Националния природонаучен музей, Университета в Кил, Университета в Бон, Нокталис център, СНЦ „Зелени Балкани” и Корпуса на мира на САЩ.

Предмет на поръчката:

Локални проучвания за идентифициране на съществуващите и потенциалните публично-частни партньорства в Природните паркове на България.
Пoръчката се обявява в съответствие с изискванията по чл. 3, ал. 2 от НВМОП, с условие за 10 самостоятелно обособени позиции.

ДПП „Странджа” работи по проект,
финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”
на Европейския съюз

Над 2300 доброволци се включиха в почиствания и освежаване на маркировки в 11-те природни парка  в България. Поводът беше Националният ден на природните паркове в България, който се провежда за втори път. От защитените територии бяха изнесени над 15 тона отпадъци, а от природен парк Шуменско плато още 10 тона, от нерегламентирано сметище.

За седми пореден път в Природен парк "Странджа" се събраха хора от цялата страна, за да отпразнуват вече традиционния Фестивал на зелениката.На откриването му край село Звездец се събраха над 600 души. За доброто настроение на гостите беше организирана богата фолклорната програма от жители на Странджа. Всички имаха възможност да опитат вкусен странджански боб, известния манов мед, типичния за района зелник, домашни сирена и други вкуснотии. 
Скъпи приятели, има промяна в плана за 23 май - Националният ден на природните паркове. Маршрутът за почистването на устието на река Велека отпада.
Почистването ще бъде съсредоточено в района на село Младежко, м. Ковач и водопада Докузак.

Взети заедно, 11-те природни парка на България представляват най-голямата защитена територия в страната. Те са и най-посещаваната запазена природа у нас с около четири милиона посетители годишно. Почти всички природни паркове са в близост до големи градове: Витоша, Русенски Лом, Шуменско плато, Златни пясъци... Но дали ги пазим достатъчно? И как всеки може да помогне?

ДПП “Странджа” и партньори организират за седми пореден път
Фестивал на зелениката - 2009
Присъединете се към нас през двата фестивални дни!

Авторски фотографии на Евгени Динев.
Откриване: 02.04.2009 г., 16:00 ч
Арт галерия "Бриз" („Бояджиев”)
Бургас, ул. Богориди 37а, ет. 2
Изложбата ще гостува от 2 до 10.04.2009 г.
без почивен ден от 09:00 до 18:00 ч

След предварително направени проучвания на потребностите и възможностите за развитие на природосъобразен туризъм в района, от 1997 год. Дирекцията на природен парк „Странджа” (ДПП) започна активна работа с хората, живеещи на територията на Парка, за развитието на устойчив туризъм в него. Партньори в процеса бяха Бургаската асоциация за екологичен и селски туризъм, Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието- БШПОБ (Проект „Странджа”) и Бургаската регионална туристическа асоциация.

  От години отношението на общинските администрации на общините Малко Търново и Царево към дейността на Дирекцията на Природен парк ”Странджа” е меко казано враждебно. През последния месец тази враждебност рязко се засили. 

Стартирана е мащабна акция за разграбване на природните паркове у нас.
В рамките на една седмица се подготвя и провежда отстраняването на трима директори на най-големите природни паркове в България.
ДПП "Странджа" и партньори организират за седми пореден път 
Фестивал на зелениката.
На 2-ри и 3-ти февруари в Поморие сдружение Зелени Балкани и дирекция на Природен парк „Странджа” отбелязаха международния ден на влажните зони.
На 8 декември 2008 г., на тържествена церемония, Дирекция на Природен парк “Странджа” връчи първите 23 сертификата за запазена марка за качество “Странджа”. Запазената марка беше създадена в подкрепа развитието на устойчивия туризъм в природния парк. 
Дирекцията на природен парк “Странджа” организира тържествена церемония по връчването на сертификати за запазена марка за качество “Странджа”.
Тържеството ще се проведе на 8 декември 2008 г. от 18 часа,  в хотел “Астея”, село Граматиково.
 

През втората половина на август 2008 г. беше проведено пробонабиране на бентосни (дънни) водорасли от реки и потоци на територията на ПП Странджа. Бяха посетени в по няколко пункта повечето реки и малки потоци на територията на парка. Част от тях се оказаха пресъхнали, но от останалите 25 пункта бяха събрани 42 бентосни (от дъното) водораслови проби. В лаборатория пробите бяха прегледани на микроскоп и бяха изготвени трайни микроскопски препарати за бъдещо определяне на видовия състав на водораслите в тях.

Собствениците на сертифицираните къщи за гости, ще предлагат на вниманието на своите гости следния текст:
Дирекцията на Природен парк „Странджа” проведе ежегодното учебно пътуване за хората, които се занимават с природосъобразен туризъм на територията на Парка.
Тази година в обучението се включиха 30 души, предлагащи туристически услуги от различни населени места в Странджа.
 От 25 до 29 октомври 2008 година, в гр. Малко Търново се проведе Националният детски пленер по изобразително изкуство “Странджанска дъга – Зунка”. Пленерът се организира от Дирекция на Природен парк “Странджа” и СНЦ “Златна Странджа”, а финансирането тази година е от Държавна агенция по горите и Национален дарителски фонд „13 века България”.
Дирекцията на Природен парк „Странджа” организира ежегодното учебно пътуване
за хората, които се занимават с природосъобразен туризъм от територията на Парка.

От 25 до 29 октомври 2008 година Дирекция на Природен парк “Странджа” и СНЦ “Златна Странджа” организират провеждането на Национален детски пленер по изобразително изкуство “Странджанска дъга – Зунка”. Целта му е да се популяризират природата, културата и историята на територията на Парка като извор на творческо вдъхновение за даровитите таланти от сферата на изобразителното и приложни изкуства.

Първите 24 къщи за гости в Странджа, които ще бъдат носители на „Регионална марка Природен парк “Странджа”, вече минаха през процеса на сертификация.

  Курс по интерпретация на природното и културно-историческото наследство се провежда в Малко Търново. Организатор е Сдружение с нестопанска цел „Златна Странджа”, в партньорство с Дирекцията на Природния парк.

В началото на 2008 година представител на Дирекцията на Природен парк “Странджа” спечели финансиране по проект за изследване на видовия състав и важните за опазването на прилепите места на територията на Парка. Проектът беше разработен в Германия от младши специалист фауна – Стоян Йорданов, по време на 4-месечната му специализация. Там наши партньори бяха Университетът в Лунебург, фондация Алфред Тойфел, федерация Европарк, Евронейчър, Немската Бундест банка.

Начинът на живот на много видове бозайници (клас Маmmalia) е непознат за голяма част от хората. Cъществуват различни митове и легенди за някои от видовете. Например за прилепите в миналото се е твърдяло, че са предвестници на злини и нещастия и че са същества, свързани със злите сили, поради специфичния им външен облик и особеностите в начина им на живот (нощна активност, приспособления за полет и т.н). В днешни дни е научно доказано, че тези легенди и митове не са истина.

След изграждането на първия за Природен парк „Странджа” зелен коридор Пътя на ясния месец (с. Бръшлян – с. Стоилово), сдружение с нестопанска цел „Златна Странджа” – Малко Търново разработва втори зелен коридор, след като спечели финансиране по програма „Развитие на алтернативен туризъм чрез изграждане на туристически маршрути” на фондация Екообщност. Изпълнението на проекта вече тече и готовият коридор „Пътя на звездите” – с. Звездец – река Велека – с. Бръшлян” ще бъде представен на местната общност, журналисти и туроператори през месец октомври 2008 г.

Коалицията от неправителствени организации «За да остане природа в България» възразява срещу непрозрачния начин, по който държавата разреши застрояването на крайбрежието на Природен парк Странджа.

Във връзка с повишения медиен интерес и публикации в печатните и електронните медии, свързани с изявления на кмета на община Царево - г-н Арнаудов, че Дирекцията на Природен парк „Странджа” носи основната отговорност за  негативните последици върху реда и околната среда предизвикани от организирания през м. август 2008 г.  техно-парти събор, в околностите на с. Варвара, заявяваме следното:
 /Из становището на ДПП „Странджа", изложено на Висшия експертен екологичен съвет на 31. 07. 2008 г./
 
Докладът за Оценка за съвместимост страда от следните пороци, които могат да бъдат свързани с процесуални нарушения:

Междуведомствената комисия към Висшия експертен съвет на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) одобри докладите по екологична оценка на общия устройствен план (ОУП) на община Царево на днешното си заседание. С това се дава зелена светлина за окончателното одобрение на устройствения план и застрояването на все още запазеното крайбрежие на Природен парк Странджа.

На 1 юни 2008, неделята, предшестваща деня на Св. Св. Константин и Елена /3 юни по стар стил/, ще се състои за четвърта година нестинарското шествие до Голямата аязма.

ДПП”Странджа” и партньори организират за шести пореден път
 
ФЕСТИВАЛ НА ЗЕЛЕНИКАТА - 2008 г.
 
Присъединете се към нас през двата фестивални дни!

Галерия „Богориди” стана домакин на една твърде нетрадиционна експозиция. Вместо живописни платна, пластики или графики, салонът грейна от паната и модулите, съставляващи интерактивната образователна изложба „ПЕСТИ ЕНЕРГИЯ – ЖИВЕЙ ПО-ДОБРЕ”. Изложбата е авторско дело на Андриана Андреева – експерт „Интерактивни експозиции, екотуризъм и екологично образование” и е изработена по проект на Сдружение с нестопанска цел „Златна Странджа” – гр. Малко Търново. Проектът, наречен „Енергоспестяване днес - по-зелена Странджа утре”, се финансира от фондация „ЕкоОбщност”, програма „Устойчива енергия 2007”. Партньор по проекта е  Дирекция на Природен парк „Странджа”.

Сдружение с нестопанска цел „Златна Странджа” – Малко Търново и Дирекцията на Природен парк „Странджа” ще открият на 1 април 2008 г. интерактивна образователна изложба за малки и големи „ПЕСТИ ЕНЕРГИЯ – ЖИВЕЙ ПО-ДОБРЕ!”.

За шеста поредна година дирекцията на Природен парк ”Странджа” организира Фестивал на зелениката.

 
На 18 февруари 2008 г. в Малко Търново се проведе среща по повод предстоящото създаване на Регионална марка “Природен парк Странджа”. Логото на марката, което беше избрано измежду 85 предложения на 45 автори от цялата страна, беше официално представено на присъстващите.
 

На 11.02.2008 г., в Бургас, комисия разгледа постъпилите предложения за участие в обявения през декември 2007 г. от Дирекцията на Природен парк “Странджа” анонимен конкурс за лого на региналната марка.

Дирекцията на Природен парк «Странджа» обявява конкурс за изработване на лого, което ще представя новата регионална марка “Природен парк Странджа” и ще се дава на сертифицираните къщи за гости, продукти, произведени в парка, услуги и др. То ще бъде поставяно върху етикети, бланки, пликове, рекламни материали, интернет страници и др.

Скъпи приятели,

На 13 октомври, събота, ще започне почистване на най-уязвимите места в Природните паркове в страната. Събитието е част от националната кампанията на международната природозащитна организация WWF, подкрепена от Асоциацията на Парковете в България. Дирекцията на Природен парк “Странджа” е определила за основен обект устието на р. Велека. Сборният пункт е от 11 часа на същата дата, на паркинга след моста над реката, преди с. Синеморец.

 


English Българкси